ராகு கால சர்ப்ப தோஷம் மந்திரம் …

ராகு தோஷம், கால சர்ப்ப தோஷம் நீங்க சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்

                                               ராகு தோஷம், கால சர்ப்ப தோஷம்
சிலருக்கு ராகு தோஷம், கால சர்ப்ப தோஷம் இருக்கும். சிலருக்கு ராகு கேது பெயர்ச்சியின் போது சிலருக்கு மோசமான பலன்கள் ஏற்படக்கூடிய அமைப்பு இருந்தால், அந்த தோஷங்களும், கெடு பலன்கள் குறைவதற்காக நாம் தினமும் பாராயணம் செய்ய வேண்டிய மந்திரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
இந்த மந்திரத்தை நாம் சொல்லி வர தோஷங்கள் விலகி, நம் வாழ்வில் நன்மைகள் வந்து சேரும்.
ராகு மந்திரம்
ராஹுர் தானவ மந்த்ரீச ஸிம்ஹிகா சித்த நந்தன: |
அர்த்தகாய: ஸதா க்ரோதி சந்திராதித்ய விமர்தன: ||
ரௌத்ரோ ருத்ரப்ரியோ தைத்ய ஸ்வர்பானுர் பானுபீதித: |
க்ராஷ ராஜ: ஸுதா பாயீ ராகாதித்ய பிலாஷுக: ||
பொருள்:
ராகு என்பவர் அசுர மந்திர, தாயான சிம்ஹிகையின் மனதை மகிழ்ச்சிபடுத்துகிறவன். பாதி உடல் கொண்டவன், கோபத்தை கொண்டவனான இவன், சந்திர, சூரியர்களை பிடிக்கக்கூடிய பயங்கரர்.
ருத்திரனின் பிரயமுள்ளவனாக இருக்கக் கூடியவர், திதியின் புத்திரன்
சொர்க்கத்தில் பிரகாசிக்கக் கூடியவனாகவும், சூரியனுக்கு பீதியை கொடுக்க வல்லவன்,
அமிர்தத்தை குடித்தவனும், பெளர்ணமியை எதிர்நோக்கி இருப்பவனாவார்.
ராகு மந்திரம்
ஓம் ராகு தேவாய நமோ நமஹ
ராகு காயத்ரி மந்திரம்:
ஓம் நாகத்வஜாய வித்மஹே பத்ம ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ ராகு ப்ரசோதயாத்
ராகு தோஷம் மட்டும் உள்ளவர்கள் இந்த மந்திரத்தை ஜெபித்து வந்தால் ராகுவால் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் நீங்கி நன்மை உண்டாகும்.