மஹிந்திரா ரூ. 59 ஆயிரம் வரையிலான சலுகை அறிவிப்பு!!

மஹிந்திரா நிறுவன கார் மாடல்களுக்கு ரூ. 59 ஆயிரம் வரையிலான சலுகை அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.