போக்கோ எம்3 பிப்ரவரி மாதம் அறிமுகம்!!

போக்கோ எம்3 ஸ்மார்ட்போனின் இந்திய வெளியீட்டு விவரங்களை தொடர்ந்து பார்ப்போம்.