காளியம்மன் கோவில் திருவிழா !!!

வடக்கு புற காளியம்மன் கோவில் பங்குனி திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்கள் அலகுகுத்தியும், பால் குடம் எடுத்து வந்தனர்.