இன்றைய தங்கம் வெள்ளி நிலவரம்

ஒரு சவரன் (22கேரட்)  : ரூ 37,216

ஒரு சவரன் ( 24கேரட் ): ரூ39,536

வெள்ளி : ரூ.564.80

 

இன்று ஒரு சவரன் (22கேரட்)  : ரூ 37,216 ,( 24கேரட் ): ரூ39,536 விற்கப்படுகிறது.

ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.564.80-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.